Podopieczni

Wiktoria Magda

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, niedosłuch, wada wzroku, dysplazja

Wiktoria urodziła się jako skrajny wcześniak w 27 tygodniu ciąży. Ważyła 680 gram.
Jej stan był bardzo ciężki, ale Wiktoria miała ogromną wolę życia. Po wielu bardzo trudnych chwilach, Wiktoria po 6,5 miesiącach mogła wrócić do domu. Wiktoria cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce, padaczkę, niedowład lewostronny, wodogłowie pokrwotoczne, stan po implantacji zastawki komorowo-przedsionkowej, wadę wzroku, ma zez zbieżny i blade nerwy wzrokowe. Cierpi również na dysplazję oskrzelowo-płucną, ma problemy z wypróżnianiem z powodu operacji jelit, ma niedosłuch obustronny, nosi aparaty na obydwu uszkach i nosi ortezy na nóżkach. Potrzebuje systematycznej rehabilitacji i zaopatrzenia ortopedycznego. Bardzo prosimy o pomoc. Dziękujemy z całego serca!!!!