Podopieczni

Wiktoria Iwaniuk

rozpoznanie: dziecięce porażenie mózgowe

Wiktoria choruje na Mózgowe Porażenie Dziecięce, obustronną głuchotę (jest po wszczepie implantu ślimakowego do uszka prawego), krótkowzroczność obuoczną z niedowidzeniem oka lewego, padaczkę, autyzm. Jest cały czas rehabilitowana, systematyczna praca przynosi efekty. Wiktoria porusza się samodzielnie, nie mówi, ale zaczęła dużo rozumieć. Posługuje się gestami w celu nawiązania kontaktu. Aby mogła nabywać dalszych umiejętności potrzebna jest kosztowna rehabilitacja. Bardzo prosimy o pomoc. Dziękujemy!!!