Podopieczni

Wiktor Hrywas

rozpoznanie: cytomegalia wrodzona, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego

U Wiktorka, po urodzeniu stwierdzono cytomegalię wrodzoną. Skutkiem tej choroby jest Mózgowe Porażenie Dziecięce. Liczne zwapnienia w obu półkulach mózgu, doprowadziły do uszkodzenia narządów ruchu, zaburzeń ośrodków mowy, opóźnienia rozwoju intelektualnego oraz głębokiego obustronnego niedosłuchu. Wiktor od momentu rozpoczęcia terapii ruchowych i logopedycznych poczynił znaczne postępy w zakresie wszystkich sfer poznawczych, próbuje powtarzać samogłoski, pojedyncze wyrazy dźwiękonaśladowcze oraz sylaby. Ze względu na stan zdrowia, Wiktor wymaga stałej i intensywnej rehabilitacji ruchowej oraz logopedycznej. Bardzo prosimy o pomoc w uzbieraniu pieniędzy na terapię dla Wiktorka. Dziękujemy!!!