Podopieczni

Sebastian Moskwa

rozpoznanie: AUTYZM

U Sebastiana w 3 roku życia zdiagnozowano autyzm. W chwili obecnej chłopiec jest objęty zajęciami terapeutycznymi z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju, terapią logopedyczną oraz terapią PNF. Sebastian wymaga stałej opieki rodziców. Rodzice zwrócili się do naszej Fundacji z prośbą o pomoc w sfinansowaniu zajęć rehabilitacyjnych i pokryciu kosztów specjalistycznych badań lekarskich.