Podopieczni

Radosław Malcherek

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, epilepsja, małogłowie

Radosław choruje na Dziecięce Porażenie Mózgowe, epilepsję, małogłowie oraz wynikającą z ograniczeń ruchowych skoliozę i zwichnięte stawy biodrowe. Radek jest dzieckiem leżącym. Wymaga bardzo intensywnej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego. Koszty zakupu sprzętu oraz koszty rehabilitacji znacznie przewyższają możliwości finansowe rodziców. Bardzo prosimy o pomoc.