Podopieczni

Paulina Chełkowska

rozpoznanie: zespół wad wrodzonych

Paulinka urodziła się z zespołem wad wrodzonych: wada serca ASD II, niedoczynność tarczycy, padaczka, wylew dokomorowy II stopnia zaćma obu oczu, znaczne opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Paulinka od urodzenia jest rehabilitowana w różnych ośrodkach, ale również w domu. Koszty rehabilitacji oraz sprzętu rehabilitacyjnego są ogromne, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Dziękujemy!!!!