Podopieczni

Paulina Nowak

rozpoznanie: wada genetyczna - translokacja niezrównoważona chromosomu 2 i 12

Paulinka urodziła się z cechami wcześniactwa, z wadą genetyczną, tj. translokacją niezrównoważoną chromosomu 2 i 12. Wada ta objawia się u dziewczynki opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, wzmożonym napięciem mięśniowym, hipoplazją prawej nerki, obustronnym niedosłuchem, rozszczepem podśluzówkowym oraz podniebieniem gotyckim wpływającym na problemy z połykaniem. Paulinka nie porusza się samodzielnie; z otoczeniem komunikuje się za pomocą monosylab, wokalizacji, krzyku oraz płaczu; karmiona jest poprzez sondę dożołądkową. By dziewczynka, obecnie pięcioletnia, nauczyła się chodzić i jeść samodzielnie, poddawana jest intensywnej rehabilitacji m.in. ruchowej, logopedycznej, terapii ręki oraz integracji sensorycznej. Koszty rehabilitacji jak też leków i wizyt u lekarzy specjalistów przekracza skromne możliwości finansowe rodziców Paulinki, dlatego zwracamy się o pomoc.
Dziękujemy z całego serca.