Podopieczni

Oskar Sztylc

rozpoznanie: uropatia odpływowa

Oskar urodził się z najcięższą genetyczną chorobą urologiczną - nieuleczalną. W 3 dobie życia Oskarek miał bardzo drastyczną operację łamania miednicy i łamania talerzy biodrowych, żeby zamknąć spojenie. Choroba Oskara jest bardzo rzadka i wiąże z licznymi zabiegami i operacjami. Oskar potrzebuje kosztownych leków i środków opatrunkowych. Musi być kilka razy w ciągu dnia cewnikowany. Sytuacja rodziców chłopca jest bardzo ciężka, dlatego zwrócili się do naszej fundacji o pomoc. Dziękujemy za każde okazane serce i pomoc.