Podopieczni

Oskar Szczepanik

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka

Oskar cierpi na Dziecięce Porażenie Mózgowe - niedowład czterokończynowy i padaczkę. Ze względu na chorobę Oskar wymaga zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz rehabilitację ruchową. Bardzo prosimy o pomoc dla Oskarka. Dziękujemy!!!!