Podopieczni

Oliwia Szulc

rozpoznanie: hipoplazja ciała modzelowatego, nieprawidłowa budowa czaszki, cechy dymorficzne, opóźniony rozwój mowy, niepełnosprawność intelektualna i ruchowa

Oliwia urodziła się w 2012 roku z wadą rozwojową ośrodkowego układu nerwowego – hipoplazja ciała modzelowatego. Po licznych badaniach okazało się, że ma także wadę wzroku oraz niewłaściwie zrośnięty szew czaszkowy. Oliwia jest pod stałą opieką neurologa, neurochirurga, okulisty, logopedy, psychologa oraz rehabilitanta. Ponadto jest opóźniona w rozwoju psychoruchowym. Z powodu wady postawy oraz zaburzenia równowagi potrzebna jest stała rehabilitacja. Oliwia uczęszcza do specjalnego przedszkola w Zabrzu. Jest bardzo pogodnym dzieckiem. Wszystkie wizyty i zajęcia rehabilitacyjne wiążą się z ogromnymi kosztami, dlatego prosimy o pomoc w dofinansowaniu do rehabilitacji Oliwi.
Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc. Dziękujemy!!!