Podopieczni

Oliwia Bonisławska

rozpoznanie: skrajne wcześniactwo, mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, padaczka, obniżone napięcie osiowe

Oliwia przyszła na świat w pierwszym dniu 27 tygodnia ciąży. Tuż po urodzeniu ważyła 830 gram. Rozpoznano u niej: skrajne wcześniactwo, wewnątrzowodniowe zakażenie płodu, śródmózgowy krwotok u płodu i noworodka, krwawienie z dróg oddechowych, zespół zaburzeń oddychania noworodka, niedokrwistość wcześniaków, odmę opłucnową rozpoczynającą się w okresie okołoporodowym, martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka, bakteryjne zapalenie opon mózgowych, drgawki noworodka, żółtaczkę noworodka związaną z porodem przedwczesnym, posocznicę noworodka, niewydolność oddechową, niewydolność krążenia, rozmiękanie istoty białej mózgu noworodka. Dodatkowo lekarze wyczuli opór poniżej strun głosowych i rozpoznali przewlekłą chorobę płuc i obrzęk krtani. Aby mogła samodzielnie oddychać przeszła zabieg tracheostomii, w związku z poważnymi zniekształceniami krtani, która całkowicie zarosła. U Oliwki wykryto również wodogłowie pokrwotoczne, a okulista stwierdził zanik nerwów wzrokowych. Oliwka musi być pod stałą opieką okulistów. Stwierdzono u niej mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe, padaczkę, obniżone napięcie osiowe i wzmożone napięcie czterokończynowe, nie obraca się na boki i nie łączy rąk w linii środkowej oraz nie stabilizuje tułowia i głowy. Na nóżkach musi nosić specjalne łuski stopowo–podudziowe ze względu na tworzenie się przykurczy. Oliwia wymaga specjalistycznego leczenia i kosztownej rehabilitacji. Zbieramy pieniądze na rehabilitację i specjalistyczny sprzęt dla Oliwki. Bardzo prosimy o pomoc.