Podopieczni

Oliwia Borda

rozpoznanie: autyzm, opóźniony rozwój mowy, całościowe zaburzenie rozwoju

Oliwia urodziła się jako wcześniak, ma zdiagnozowany autyzm, upośledzenie umysłowe, opóźniony rozwój mowy, całościowe zaburzenia rozwoju, nadpobudliwość psychoruchową. Oliwia potrzebuje pomocy w procesie leczenia i rehabilitacji. Wymaga systematycznych wizyt lekarskich, specjalistycznej terapii i turnusów rehabilitacyjnych, które są długotrwałe i kosztowne. Za dobre słowo, ciepłe myśli i wsparcie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca.