Podopieczni

Nikola Sabat

rozpoznanie: wrodzony niedorozwój przodostopia stopy prawej

Nikola urodziła się w 2007 roku z wadą wrodzoną – niedorozwojem stopy prawej, brakiem piątego paluszka oraz brakiem kości śródstopia. Ponadto prawa kończyna jest krótsza od lewej. By dziewczynka mogła chodzić i utrzymywać równowagę, musi używać specjalnego obuwia oraz uczestniczyć w ciągłej i specjalistycznej rehabilitacji ruchowej. Bardzo pomocna w utrzymywaniu równowagi Nikoli jest hipoterapia. Jest ona jednak kosztowna a możliwości finansowe rodziców są bardzo ograniczone, dlatego zwracamy się o pomoc.
Dziękujemy z całego serca!!!