Podopieczni

Natalia Bogzdel

rozpoznanie: zespół Angelmana, zespół Reta, opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego, kamica układu moczowego, niedowład spastyczno-dystoniczny czterokończynowy o niejasnej etiologii, stopa końsko-szpotawa, padaczka

Natalka urodziła się 17.09.2006 roku w 37 tygodniu ciąży w zamartwicy. Od urodzenia dziewczynka wykazywała wzmożone napięcie mięśniowe i nieprawidłowo przebiegający rozwój psychomotoryczny. W chwili obecnej Natalka nie chodzi, nie mówi, nie je i nie pije samodzielnie. Jej rozwój psychoruchowy oceniany jest przez specjalistów na 6 miesiąc życia dziecka. Do dnia dzisiejszego nie jest znana konkretna przyczyna tak dużej niepełnosprawności Natalki. Wyjazdy do specjalistycznych ośrodków zdrowia, rehabilitacja oraz sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, znacznie przekraczających możliwości finansowe rodziny Natalki. Mama dziewczynki zwróciła się z ogromna prośba o pomoc w sfinansowaniu rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego. Rehabilitacja jest niezwykle istotna w rozwoju Natalki, pomaga również powstrzymać rozwój choroby dziecka. Prosimy z całego serca o pomoc.