Podopieczni

Natalia Bednarz

rozpoznanie: rniedoczynność tarczycy, opóźniony rozwój psychoruchowy, zez naprzemienny, wzmożone napięcie mięśniowe

Natalka nie siedzi i nie chodzi. Kiedy się urodziła jej rozwój w pierwszych miesiącach nie budził niepokoju. Około 8 miesiąca życia stwierdzono u niej niedoczynność tarczycy i od tego czasu jest rehabilitowana. W chwili obecnej ma opóźniony rozwój psychoruchowy, zez naprzemienny i wzmożone napięcie mięśniowe. Natalka wymaga stałej opieki neurologicznej, okulistycznej oraz intensywnej rehabilitacji. Bardzo prosimy o pomoc!