Podopieczni

Marcin Wyleżałek

rozpoznanie: PADACZKA, NIEDOWŁAD KOŃCZYN DOLNYCH

Marcin jest wesołym, pełnym radości i uśmiechu chłopcem. Lubi jeździć samochodem, bawić się z innymi dziećmi i słuchać muzyki. Kiedy miał 2,5 roku wykryto u niego padaczkę. Padaczka jest przewlekłą chorobą mózgu. Przyczynę tej choroby nie zawsze można znaleźć, ale zazwyczaj można ją zaleczyć lub wyleczyć za pomocą leków przeciwpadaczkowych. Napady padaczkowe mają różne formy , takie jak: Utrata przytomności, upadek, gwałtowne napięcie mięśni całego ciała ,zatrzymanie oddychania , co prowadzi do narastania sinicy i przygryzienia języka. Po ustaniu napadu chory powoli zaczyna oddychać, przez kilka minut może być jeszcze nieprzytomny, później senny i rozkojarzony.W chwili obecnej Marcin musi przyjmować leki przeciwpadaczkowe, dzięki którym może normalnie funkcjonować i żyć. Potrzebuje również stałej opieki lekarzy, ponieważ ma problemy z mówieniem, niedowład kończyn dolnych i płaskostopie, co dodatkowo utrudnia poruszanie się. Mama Marcina wychowuje go sama, nie ma możliwości podjęcia pracy ponieważ Marcin potrzebuje stałej opieki. Zwróciła się do naszej fundacji o pomoc w finansowaniu leków i rehabilitacji dla Marcina. Bardzo prosimy o pomoc.