Podopieczni

Maksymilian Paradysz

rozpoznanie: holoprosencefalia, małogłowie, epilepsja,
mózgowe porażenie dziecięce

Maksymilian nie chodzi, nie siedzi sam, nie mówi. Los zesłał na jego barki mnóstwo wad, mnóstwo ograniczeń i barier. Maks jest intensywnie rehabilitowany zarówno ruchowo jak i intelektualnie… Dzięki intensywnej rehabilitacji jego stan jest bardzo zadowalający. Rehabilitacja to jego życie, walka o codzienność.
Bardzo prosimy o pomoc w uzbieraniu pieniędzy na turnusy rehabilitacyjne dla Maksa. Dziękujemy za dobre serce!!!!