Podopieczni

Monika Pytel

rozpoznanie: dziecięce porażenie mózgowe

Monika urodziła się z czterokończynowym, mózgowym porażeniem dziecięcym i wymaga stałej opieki drugiej osoby. Dzięki stałej rehabilitacji i ciężkiej pracy jest szansa że Monika będzie osobą sprawną, musi być jednak stale rehabilitowana. Bardzo prosimy o pomoc.