Podopieczni

Marek Kuziorowicz

rozpoznanie: hipertrofia płodu

Nasz podopieczny Marek Kuziorowicz urodził się 1 lutego 2008 roku. Już w czasie ciąży u mamy Mareczka stwierdzono hipotrofię ciąży. Marek urodził się z niska masą urodzeniową (1800 g) oraz bardzo małym wzrostem. W 6 miesiącu życia u Mareczka zauważono brak prawidłowych odruchów oraz rozwoju. W chwili obecnej Marek ma nadal niską wagę, gaworzy pojedyncze słowa, nie chodzi, ma spastyczne (zwiększone napięcie) mięśnie. Rodzice cały czas walczą o zdrowie syna, rehabilitując go i ćwicząc. Marek wymaga ciągłej opieki zarówno rehabilitacyjnej, neurologicznej jak i logopedycznej. Tylko długotrwała i intensywna rehabilitacja jest jedyną drogą do odzyskania sprawności przez Mareczka. Koszty miesięcznego leczenia są bardzo wysokie i znacznie przewyższają możliwości finansowe rodziców. Po dramatycznym apelu rodziców Mareczka, wspólnie z nimi staramy się zebrać środki na rehabilitację ruchową oraz neurologopedyczną.