Podopieczni

Mateusz Chełstowski

rozpoznanie: MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

Mateusz urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym i toksoplazmozą. Wymaga stałej opieki ponieważ jego kontakt ze środowiskiem jest ograniczony. Sam nie jest w stanie zjeść, nie porusza kończynami górnymi i dolnymi, a kontakt słowny jest ograniczony. Matka sama wychowuje syna. Zgłosiła się do naszej Fundacji z prośbą o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego dla Mateusza. Bardzo prosimy o pomoc!