Podopieczni

Magda Pawlus

rozpoznanie: autyzm dziecięcy

Magda urodziła się w 2006 roku. Cierpi na autyzm dziecięcy i opóźnienie rozwoju psychoruchowego, upośledzenie umysłowe oraz nadpobudliwość i agresję. Wymaga wielokierunkowego leczenia, rehabilitacji i stałej opieki osoby dorosłej.
Magda potrzebuje odpowiedniej terapii oraz leczenia, aby w dorosłym życiu była chociaż trochę samodzielna.
Prosimy z całego serca o pomoc. Dziękujemy!!!!