Podopieczni

Marcel Maciejczak

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka bezdechowa

Marcel urodził się z MPD, ma wadę serca ubytek miedzykomorowy, martwicę jelit, zez
i padaczkę bezdechową.
Rodzice chłopca zwrócili się do naszej Fundacji z prośbą o dofinansowanie urządzenia multifunkcyjnego, które umożliwi chłopcu rehabilitację i poprawi jakość jego życia. Dziękujemy z całego serca za pomoc!