Podopieczni

Maja Marcinów

rozpoznanie: niesamoistny, opóźniony rozwój mowy na tle zespołu Downa

Maja urodziła się w 2006 roku z zespołem Downa. Objawem tej choroby jest opóźniony rozwój mowy, która u nastoletniej już dziewczynki jest często niezrozumiała zaś zasób słownictwa nieadekwatny do wieku. Dla rozwoju mowy oraz społecznej integracji wskazana jest systematyczna i intensywna terapia logopedyczna.
Turnusy logopedyczne są dla rodziców ogromnym obciążeniem finansowym, dlatego prosimy o pomoc.
Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc. Dziękujemy!!!