Podopieczni

Łukasz Ziółek

rozpoznanie: zespół Aspergera

Łukasz przyszedł na świat jako wcześniak z cechami dużego niedotlenienia i wrodzonym zapaleniem płuc. W wieku 3 lat Łukasz zaczął wykazywać coraz liczniejsze cechy autystyczne objawiające się silną nadwrażliwością zmysłu dotyku i powonienia, odmową przyjmowania pokarmów i zamykaniem się w swoim świecie. W wyniku przeprowadzonych badań, postawiono diagnozę całościowych zaburzeń rozwojowych pod postacią Zespołu Aspergera. Aby Łukasz mógł się rozwijać, potrzebuje systematycznych zajęć rehabilitacyjnych. Zajęcia w których uczestniczy, przynoszą coraz lepsze efekty, ale wymagają coraz większych nakładów finansowych. Dzięki Państwa pomocy Łukasz będzie mógł nadal korzystać z rehabilitacji i zajęć rozwojowych. Bardzo dziękujemy za każda pomoc!!!