Podopieczni

Laura Chajdziony

rozpoznanie: zespół Downa

Laura urodziła się w 2012 roku w bardzo ciężkim stanie. Badania genetyczne wykazały trisomię 21, czyli obecność dodatkowego chromosomu 21, który wpływa na nadciśnienie płucne, niedoczynność tarczycy, wiotkość mięśni i wadę wzroku dziewczynki. Osoby z tą chorobą mają mniejsze zdolności poznawcze niż zdrowe dzieci w równym wieku oraz mają skłonność do zawężonego myślenia. By Laura dorównała rozwojem do swych rówieśników, poddawana jest intensywnej terapii i ćwiczeniom, jest także pod stałą opieką wielu lekarzy specjalistów. Dużą szansą dla Laury są turnusy logopedyczne, dlatego zwracamy się do ludzi wielkiego serca o wsparcie w walce o zdrowie i samodzielność Laury. Dziękujemy!!!