Podopieczni

Kacper Sikora

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka

Kacper urodził się z zamartwicą okołoporodową. Stwierdzono u niego Dziecięce Porażenie Mózgowe i padaczkę. Kacper nie chodzi, nie siedzi, jest dzieckiem lezącym, nie mówi, niedosłyszy i niedowidzi. Ma spastyczność czterokończynową. Rodzice Kacpra proszą o pomoc w sfinansowaniu rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego.