Podopieczni

Krystian Mróz

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, wrodzona wada rozwojowa serca i naczyń wieńcowych

Krystian urodził się w 2011 roku z mózgowym porażeniem dziecięcym, czego efektem są zaburzenia w rozwoju kończyn dolnych oraz naczyń wieńcowych. W wieku 4,5 lat chłopiec przeszedł operację przeszczepienia lewej tętnicy wieńcowej do aorty. By wpłynąć na prawidłowy rozwój kończyn dolnych Krystian chodzi w ortezach oraz regularnie korzysta z zabiegów fizjoterapeutycznych. To wszystko wiąże się z dużymi kosztami, dlatego bardzo prosimy Państwa o pomoc.