Podopieczni

Kacper Rzepka

rozpoznanie: aganezja ciała modzelowatego, wady serca, dysmorfia twarzy,
wady kostne

Kacper urodził się 25 maja 2005 roku z wadą genetyczną mózgu (agenezja ciała modzelowatego), wadą serca (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej), dysmorfią twarzy, wadami kostnymi (półkręgi w odcinku piersiowym kręgosłupa, podwójnie zrośnięte żebra X po stronie lewej), z odpływem pęcherzowo-moczowodowym lewostronnym, agenezją nerki prawej, niedorozwojem nerwów wzrokowych.
Jest pod stałą opieką poradni neurologicznej, nefrologicznej, urologicznej, kardiologicznej i rehabilitacyjnej. Kacper nie mówi, nie chodzi i nie potrafi samodzielnie usiąść. Pomimo tylu trudności życiowych jest bardzo wesołym i uśmiechniętym dzieckiem. Rodzice chłopca zwrócili się o pomoc finansową do naszej Fundacji, ponieważ nie są w stanie pokryć samodzielnie kosztów związanych z rehabilitacją, potrzebnym sprzętem rehabilitacyjnym i przedmiotami rehabilitacyjnymi.