Podopieczni

Kamila Miś

rozpoznanie: padaczka objawowa, encefalopati a o nieustalonej etiologii, upośledzenie umysłowe

Kamila urodziła się we wrześniu 2010 roku. W pierwszym miesiącu życia dostała ataków padaczki, które trwają do dziś. Kamila ma całościowe zaburzenia neurorozwojowe w stopniu głębokim, nie potrafi samodzielnie stać, siedzieć, jeść i mówić. Nie trzyma zabawek w ręce. Nie zgłasza potrzeb fizjologicznych, dlatego musi być pieluchowana. Kamila musi być codziennie rehabilitowana. Niestety NFZ finansuje tylko dwie godziny tygodniowo. Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc dla Kamilki.
Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli sfinansować dodatkowe godziny rehabilitacji. Dziękujemy z całego serca!!!!