Podopieczni

Klaudyna Kierońska

rozpoznanie: Zespół Downa

Klaudyna jest dzieckiem z Zespołem Downa i towarzyszącymi wadami rozwojowymi. Dziewczynka ma znaczny niedosłuch 60 dB nHL na ucho prawe i 40 dB nHL na ucho lewe. Ma również wadę serca, wadę wzroku – wkrótce będzie nosiła okulary korekcyjne. Poza tym dziewczynka ma bardzo słabe napięcie mięśniowe i jest niestabilna w stawach. Rodzice dziewczynki są osobami bezdomnymi. Matka niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Ojciec dziewczynki obarczony wieloma jednostkami chorobowymi. Ze względu na Zespół Downa dziewczynka została umieszczona w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie. Klaudynka jest pogodnym i radosnym dzieckiem, mimo tak wielu ograniczeń. Dziewczynka jest opóźniona psychoruchowo, ma niedowagę. Jest drobniutkim dzieckiem, ale czyni postępy. Ze względu na znaczną niedowagę oraz delikatną budowę ciała dziewczynka wymaga specjalistycznego wózka, aby zapobiec wadzie postawy. Bardzo prosimy o pomoc w uzbieraniu pieniędzy na specjalistyczny wózek. Dziękujemy z całego serca!!!