Podopieczni

Kamila Krasoń

rozpoznanie: dziecięce porażenie mózgowe, skolioza

Kamila urodziła się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jak dotąd uczestniczyła w kilkudziesięciu turnusach rehabilitacyjnych, poddała się dwukrotnie delfinoterapii, korzystała z zajęć logopedycznych, terapii Si, hipoterapii, które co prawda przyniosły Kamili poprawę jej zdrowia, to nie zatrzymały szybko postępującej skoliozy. By skolioza nie pogłębiała się, Kamila chodzi w gorsecie ortopedycznym korygującym postawę, który noszony przez wiele godzin powoduje zanik jej mięśni, dlatego Kamila musi być pod stałą opieką lekarzy specjalistów oraz wielokierunkowej rehabilitacji. Matka Kamili, która samotnie zajmuje się Kamilą wymagającą stałej opieki, nie pracuje zawodowo. Pobiera z tego powodu świadczenie i zasiłek pielęgnacyjny oraz dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz świadczenie wychowawcze. Zebrane środki finansowe nie wystarczają na zabezpieczenie kosztów drogiego leczenia i rehabilitacji, dlatego prosimy o pomoc.
Dziękujemy z całego serca!!!