Podopieczni

Karolina Mikołajczyk

rozpoznanie: padaczka lekooporna, podejrzenie zaburzeń metabolicznych

Karolina od 3-go roku życia cierpi najprawdopodobniej na chorobę neuromotaboliczną (była wielokrotnie diagnozowana i nie udało się ustalić co to jest za choroba). W wyniku czego choruje na padaczkę lekooporną i skrytopochodną. Leczenie tego typy padaczki jest bardzo trudne i mało skuteczne. Choroba ta sprawiła, że Karolinka jest głęboko upośledzoną dziewczynką. Mnóstwo napadów padaczkowych doprowadziło do uwstecznienia w rozwoju. Karolina nie mówi, nie jest samodzielna w żadnej dziedzinie życia, porusza się tylko przy pomocy osób trzecich i przy pomocy wózka inwalidzkiego. We wszystkich potrzebach pomagają jej rodzice tj. jedzenie picie, mycie. W związku z problemem związanym z ograniczeniem w poruszaniu się, Karolina potrzebuje ciągłej i systematycznej rehabilitacji.
Prosimy o pomoc w uzbieraniu pieniędzy na rehabilitację dla Karolinki.
Będziemy wdzięczni za każde okazane serce. Dziękujemy!!!!