Podopieczni

Julia Nosek

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce

W wyniku niedotlenienia okołoporodowego Julka cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce. Dziewczynka nie siedzi, nie chodzi i nie mówi. Ze względu na opóźniony rozwój psychoruchowy jest pod stałą opieką logopedy, psychologa, neurologa oraz potrzebuje różnego rodzaju sprzętów rehabilitacyjnych i ortopedycznych. Jedyną możliwością pomocy dla Julki jest intensywna rehabilitacja dająca jej szanse na naukę prawidłowych wzorców ruchowych oraz pozwalającą uniknąć szeregu grożących jej komplikacji. Mimo choroby Julka jest bardzo pogodnym dzieckiem, często się uśmiecha, bardzo lubi oglądać bajki, zabawki które wydają dźwięki. Koszty rehabilitacji, wizyty lekarskie, zajęcia specjalistyczne znacznie przewyższają możliwości finansowe mamy Julki, która wychowuje ją samotnie.
Bardzo prosimy o pomoc dla Juleczki.
Dziękujemy z całego serca!!!!