Podopieczni

Jakub Miotk

rozpoznanie: niedowład czterokończynowy, uszkodzenie wzroku,
padaczka lekooporna

Jakub Miotk kiedy miał 14 miesięcy został ciężko skatowany przez konkubenta swojej matki. W wyniku pobicia doznał urazu czaszkowo-mózgowego i złamania sklepienia czaszki. Powstał krwiak przymózgowy lewej półkuli, stłuczenie mózgu i śpiączka mózgowa. Jakub ma zespół dziecka maltretowanego. Następstwem pobicia jest niedowład czterokończynowy, uszkodzenie wzroku i padaczka lekooporna.
Rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, a Jakub przebywa pod opieką swojej cioci. Chłopiec potrzebuje stałej rehabilitacji aby mógł powrócić do w miarę normalnego życia. Bardzo prosimy o pomoc.