Podopieczni

Jakub Klonowski

rozpoznanie: PADACZKA LEKOOPORNA

Jakub KLONOWSKI urodził się 20.01.2011 r , w 6 tygodniu życia dostał drgawek. W szpitalu zdiagnozowano padaczkę lekooporną, ZESPÓŁ WESTA oraz refluks żołądkowo przełykowy i astmę oskrzelową. Zespół Westa jest odmianą padaczki występującej u dzieci, to jedna z najcięższych diagnoz w obszarze zaburzeń epileptycznych. Rokowania są na ogół niepomyślne, a ta odmiana padaczki jest wyjątkowo lekooporna. Jakub niedługo skończy trzy laka a ciągle nie potrafi siedzieć, chodzić i mówić. Jest dzieckiem bardzo wiotkim które wymaga ciągłej rehabilitacji i bardzo drogiego sprzętu rehabilitacyjnego. Jest od dwóch lat na specjalnej diecie ketogennej która ma na celu zmniejszenie napadów padaczkowych. Bardzo prosimy o pomoc dla Jakuba aby w życiu mógł być samodzielny.