Podopieczni

Jakub Garandża

rozpoznanie: mózgowe porażenie dzięcięce,
opóźnienie rozwoju psychomotorycznego

Jakub cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce spastyczne, małogłowie, zez, oczopląs, krótkowzroczność i epilepsję. Jakub samodzielnie nie siedzi, nie chodzi i nie mówi. Na co dzień jest radosnym i uśmiechniętym dzieckiem, rozumie co się do niego mówi. Jakub potrzebuje nieustannej i systematycznej rehabilitacji. Jego rodzice proszą o pomoc w uzbieraniu środków finansowych na zakup wózka inwalidzkiego.