Podopieczni

Jan Szekel

rozpoznanie: wada rozwojowa OUN, zaburzenia neurorozwojowe

Jasiu jest rehabilitowany od 4 miesiąca życia, od kiedy stwierdzono niepełnosprawność ruchową pod postacią hipotonii mięśniowej, jednak do tej pory jest opóźniony w rozwoju psychoruchowym. W 9 miesiącu życia został skierowany do diagnostyki w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, z powodu podejrzenia stanów napadowych. W badaniu MR głowy stwierdzono wadę rozwojową OUN z grupy zaburzeń szerokozakrętowości/gładko mózgowia.
Aktualne badania psychologiczno-pedagogiczne wskazują, że ogólny rozwój psychomotoryczny przebiega na poziomie poniżej przeciętnej. Szansą na wyrównanie deficytów rozwojowych u Jasia jest wszechstronne stymulowanie jego rozwoju oraz systematyczne wizyty u specjalistów takich jak: rehabilitant, neurolog, pedagog, neurologopeda, psycholog i laryngolog. Bardzo prosimy o pomoc!!! Dziękujemy!!!