Podopieczni

Jakub Kurs

rozpoznanie: MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, PADACZKA

Kuba jest dzieckiem z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym oraz padaczką. Nie siedzi, nie chodzi i nie mówi.. Wymaga stałej rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego. Musi być pod całodobową opieką rodziców. Rodzice zwrócili się o wsparcie finansowe na rzecz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla Kubusia. Dziękujemy za okazaną pomoc!