Podopieczni

Igor Sulkowski

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce,
niedowład spastyczny obu kończyn dolnych

Igor urodził się w ciężkiej zamartwicy w 29 tygodniu życia płodowego. Cierpi na Mózgowe Porażenie Dziecięce i niedowład spastyczny obu kończyn dolnych. W chwili obecnej Igor potrzebuje stałej i systematycznej rehabilitacji. Bardzo prosimy o pomoc.