Podopieczni

Gabriel Drozdek

rozpoznanie: autyzm dziecięcy

U dwuipółletniego Gabrysia zdiagnozowano autyzm dziecięcy. Przejawia się on zaburzeniami w sferze społecznej oraz komunikacji. Z tego względu uczestniczy w zajęciach integracji sensorycznej. W początkowej fazie terapii chłopiec nie nawiązywał kontaktu z terapeutami. Po trzech miesiącach Gabryś zaczął współpracować, poprawiło się u niego rozumienie, przestał być agresywny, zaczął się uśmiechać. Od 2016 roku Gabryś chodzi do przedszkola terapeutycznego „Mądre Główki”, w którym korzysta z indywidualnych zajęć terapeutycznych. Choć zachowanie chłopca uległo poprawie, to możliwości poznawcze Gabrysia są w dalszym ciągu opóźnione. Nie inicjuje samodzielnie kontaktu z rówieśnikami, za to chętnie reaguje uśmiechem na aprobatę ze strony otoczenia. Chłopiec, obecnie siedmioletni, wymaga dużo pracy nad samodzielnością w dostosowaniu się do zasad panujących w otoczeniu oraz komunikacją. Niezbędny jest zatem dalszy udział w zajęciach terapeutycznych, dlatego bardzo prosimy o pomoc.