Podopieczni

Filip Stachowicz

rozpoznanie: zespół Pradera-Willego, hipotonia mięśniowa,
opóźnienie rozwoju psychoruchowego

Filip choruje na zespół Pradera i Williego. Jest to genetycznie uwarunkowany, trwały zespół psychosomatyczny, cechujący się opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, zaburzoną czynnością podwzgórza, a w konsekwencji obniżonym napięciem mięśniowym, upośledzonym uczuciem sytości, nadmierną męczliwością, zaburzeniami oddychania, termoregulacji, diurezy, jak również obniżonym progiem odczuwania bólu. Filip musi być objęty kompleksową opieką specjalistyczną, w której szczególny nacisk kładzie się na restrykcję dietetyczną, stałą systematyczną rehabilitację ruchową i leczeniem hormonem wzrostu.
Bardzo prosimy o wsparcie i pomoc. Dziękujemy!