Podopieczni

Filip, Alan Siuda

rozpoznanie (Filip): MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE rozpoznanie (Alan): MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

Filip i Alan są bliźniakami. Chłopcy cierpią na dziecięce porażenie mózgowe i wymagają stałej rehabilitacji oraz terapii wspomagających takich jak: integracja sensoryczna, zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem, hipoterapia i wiele innych. Rodzice nieustannie walczą o ich usprawnianie i usamodzielnianie. Filip kiedy skończył 3,5 roku zaczął chodzić i mówić pierwsze słowa. Chodzi jednak w sposób nieprawidłowy i wymaga specjalistycznego sprzętu ortopedycznego. Jego brat Alan nie chodzi i nie mówi, potrzebuje systematycznej rehabilitacji i terapii. Rodzice chłopców zwrócili się o pomoc w zakupie specjalistycznego rowerka, dzięki któremu chłopcy mogliby ćwiczyć nogi.