Podopieczni

Emilia Raczek

rozpoznanie: rdzeniowy zanik mięśni

Emilka choruje na Rdzeniowy Zanik Mięśni - SMA typ 3a. Choroba została zdiagnozowana przed ukończeniem jej 2 roku życia. W tej chwili Emilka jest bardzo rezolutną uczennicą, potrafi czytać i świetnie liczy, doskonale radzi sobie z zagadkami logicznymi. Jej pasją jest pływanie i rysowanie, systematycznie uczęszcza na basen co jest skutecznym elementem rehabilitacji a dodatkowo przynosi jej dużo radości, szczególnie nurkowanie. Aby Emilka była nadal w dobrej formie niezbędna jest stała specjalistyczna rehabilitacja wymagająca dużych nakładów finansowych.
Bardzo prosimy o pomoc.