Podopieczni

Dawid Skobodziński

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce, wrodzona wada stóp (stopy końsko-szpotawe)

Dawid urodził się w 2013 roku ze stwierdzonym mózgowym porażeniem dziecięcym, co ma negatywny wpływ na jego rozwój psychoruchowy. Obecnie Dawid ma pięć lat i nie potrafi jeszcze mówić. W pierwszych miesiącach życia Dawid przeszedł operację wydłużenia ścięgien Achillesa. Operacja ta nie przyniosła spodziewanych efektów, dlatego w 2017 roku przeprowadzono kolejną operację w klinice Austriackiej, po której stopy są już proste. Dawid wymaga stałej opieki i co najważniejsze intensywnej i regularnej terapii, zaczynając od rehabilitacji ruchowej po zajęcia logopedyczne, pedagogiczne i integrację sensoryczną. Duża odległość do placówek terapeutycznych oraz bardzo duże koszty terapii nie pozwalają na korzystanie z terapii tak często jak wymaga tego Dawid.
Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc. Dziękujemy!!!