Podopieczni

Dawid Krupa

rozpoznanie: wada ośrodkowego układu nerwowego, padaczka

Dawidek urodził się w 2007 roku jako wcześniak w 36 tygodniu ciązy. Miał cofniętą żuchwę oraz dużą i niekształtną głowę. Było podejrzenie wodogłowia, ale badanie USG na szczęście wykluczyło wodogłowie. Dawid jest opóźniony w rozwoju jak i rozwoju psychoruchowym. Na dzień dzisiejszym Dawidek bardzo mało mówi, bardziej porozumiewa się z otoczeniem werbalnie lub mimiką i gestami. Dawid unika kontaktu wzrokowego i bardzo często miewa ataki agresji i krzyku bez powodu. Dawid potrzebuje stałej i systematycznej rehabilitacji, której koszty przekraczają możliwości finansowe rodziców. Bardzo prosimy o pomoc. Dziękujemy!!!