Podopieczni

Daniel Hryciów

rozpoznanie: zespół Downa, wada serca

Daniel urodził się w 2006 roku z zespołem Downa, wadą serca – wspólnym kanałem przedsionkowo-komorowym, niedoczynnością tarczycy, niedosłuchem i obniżonym napięciem mięśniowym. Trzy miesiące po urodzeniu przeszedł skomplikowaną operację serca, dzięki której żyje. Obniżone napięcie mięśniowe powoduje wiele trudności w podstawowych umiejętnościach jak ssanie, połykanie, chodzenie oraz mowa, która jest najczęściej niezrozumiała. Do końca życia będzie musiał być pod opieką wielu poradni specjalistycznych.
By pomóc Danielowi w porozumiewaniu się potrzebna jest terapia logopedyczna, dlatego bardzo prosimy o pomoc.