Podopieczni

Celina Malek

rozpoznanie: opóźnienie psychoruchowe, wodogłowie, dysplazja oskrzelowo-płucna, niedosłuch obustronny odbiorczy znacznego stopnia

Celinka jest opóźniona psychoruchowo, ma wodogłowie, dysplazję oskrzelowo-płucną, refluks żołądkowo-przełykowy, retinopatie wcześniaczą 5 stopnia na lewe oko i 4 stopnia na oko prawe. Ma również niedosłuch obustronny odbiorczy znacznego stopnia. Rodzina dziewczynki zwróciła się do naszej Fundacji z prośbą o pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego który będzie stymulował rozwój Celinki.
Bardzo prosimy o wsparcie.