Podopieczni

Bartosz Szymański

rozpoznanie: mózgowe porażenie dzieciece czterokończynowe,
padaczka lekooporna

Bartosz urodził się w 2001 roku. Powikłana ciąża bliźniacza zakończyła się w 28 tygodniu cesarskim cięciem. Stan urodzonego w zamartwicy Bartka był bardzo ciężki. Bartek spędził przeszło 100 dni w inkubatorze pod respiratorem. Rokowania, co do jego życia i rozwoju były bardzo złe. Z powodu wcześniactwa i długiego przebywania pod tlenem doszło do odwarstwienia siatkówki w oczach. Po wyjściu z intensywnej terapii trafił na oddział chirurgiczny w celu leczenia powstałego wskutek wylewu wodogłowia pokrwotocznego. Bartek skończył 1 rok życia kiedy opuścił szpital. Od razu rozpoczęła się intensywna terapia, która trwa do dnia dzisiejszego.
Dzisiaj Bartek uczęszcza do szkoły specjalnej. Mimo wszystkich przejść jest pogodnym chłopcem, kochającym życie i ludzi. Wydatki na leczenie i rehabilitację są ogromne, dlatego bardzo prosimy o pomoc. Dziękujemy z całego serca!!!