Podopieczni

Bartłomiej Chyrek

rozpoznanie: dystrofia mięśniowa Duchenne'a

Bartek choruje na dystrofię mięśniową postępującą Duchenne'a. Dystrofia Duchenne'a to choroba genetyczna, która jest jednym z najczęstszych i najszybciej postępujących zaburzeń nerwowo - mięśniowych wieku dziecięcego. W wyniku nieprawidłowości genetycznej mięśnie zostają pozbawione dystrofiny, czego konsekwencją jest ich zanik i niedowład, powodujący stopniowo coraz większe trudności w chodzeniu i ogólnym poruszaniu się. Bartek od 5 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Zakup wózka inwalidzkiego, elektrycznego bardzo ułatwi mu i tak trudne życie codzienne.
Dziękujemy za każde okazane serce i pomoc.