Podopieczni

Amelia Ziemkowska

rozpoznanie: mózgowe porażenie dziecięce,
padaczka lekooporna

Amelka urodziła się z szyjką owiniętą pępowiną. Doszło do niedotlenienia i skomplikowanych powikłań wskutek których mama Amelki zmarła. Amelka ma Dziecięce Porażenie Mózgowe oraz padaczkę lekooporną, która wiąże się z upośledzeniem rozwoju intelektualnego oraz ruchowego. Dziewczynka jest pod opieką dziadków, wymaga intensywnej rehabilitacji. Ma niską odporność organizmu i dosyć często przebywa w szpitalach. Amelia nie chodzi. Potrzebny jest jej wózek inwalidzki, buty ortopedyczne do nauki chodzenia oraz systematyczna rehabilitacja. Bardzo prosimy o pomoc.